maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00
tussen 13:00 en 14:00 dicht wegens lunchpauze

DISCLAIMER

De informatie welke op deze website door Autopolder wordt getoond is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Autopolder verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten en producten die door Autopolder worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Autopolder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden op generlei manier aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie, prijzen en tarieven.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Autopolder niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Mogelijke verwijzingen van ons naar websites die niet door Autopolder worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Autopolder is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. Toch kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Autopolder worden onderhouden wordt afgewezen.

2024 Autopolder